OHLASY

 

Zatím jsem se nesetkal s nikým s organizátorů, kterým se tato produkce nelíbila, spíše naopak. Lidem se líbí dobře zvládnuté řemeslo, a když se na výrobě ješte mohou spolupodílet...?

Snad je ti, kteří neví oč jde tvrdí, že žádné kolotočáře na svých akcích nechtějí. Jak je tedy možné, že na mnohých pivních slavnostech jsem jediný, koho si nechávají. No protože to je program přímo pro pivaře, vinaře a jiné. A hlavně jde o řemeslo a provozované přímo na místě, což táhne další zvědavce, kteří potom často o těchto  doprovodných programech mluví velice kladně.